Usługi

Kierujemy nasze usługi w stronę jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w przygotowaniu studiów wykonalności, uzgodnień administracyjnych, projektowaniu oraz wykonawstwie projektów w ramach transformacji energetycznej. Projekty realizujemy w sposób kompleksowy lub w wybranym zakresie, w zależności od Twojego zapotrzebowania.

Zapewniamy pełne doradztwo i wsparcie w kwestiach technicznych i formalno-prawnych.

Dlaczego my?

Realizujemy projekty w sposób kompleksowy – uczestniczymy na każdym etapie inwestycji.

Nasz zespół to nie tylko grupa specjalistów w swoich dziedzinach, ale również interdyscyplinarne wsparcie dla Ciebie i wszystkich interesariuszy projektu.

Każdy projekt traktujemy w sposób indywidualny, a wszelkie działania poprzedzamy przygotowaniem dedykowanej strategii.

Poznaj zakres naszych usług:

 • Prowadzimy niezbędne procedury administracyjne;
 • Mapujemy tereny pod projekty OZE wraz z całą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z zastosowaniem autorskiej metody;
 • Typujemy tereny pod projekty inwestycyjne w ramach aktywizacji gospodarczej, przemysłu, logistyki, magazynowania;
 • Identyfikujemy właścicieli i zabezpieczamy tereny pod inwestycje umowami dzierżawy lub kupna;
 • Opracowujemy strategie transformacji i efektywności energetycznej;
 • Wchodzimy w skład interdyscyplinarnych zespołów opracowujących strategie gospodarki obiegu zamkniętego oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Opracowujemy karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o warunkach zabudowy, warunki techniczne oraz umowy o przyłączenie;
 • Przygotowujemy niezbędne analizy i badania: geotechnikę, mapy do celów projektowych, projekty ogólnobudowlane, projekty wykonawcze;
 • Zajmujemy się przygotowaniem procesów budowy, organizujemy przetargi na wykonawców, dostawców, zarządzamy inwestycją jako inwestor zastępczy;
 • Wspieramy w uzyskaniu dofinansowania inwestycji.

Realizujemy projekty wspierające budowanie niezależności energetycznej i walkę ze zmianami klimatu.

FARMY FOTOWOLTAICZNE

FARMY WIATROWE

MAGAZYNOWANIE ENERGII

ELEKTROMOBILNOŚĆ

TRANSFORMACJA WODOROWA

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Inwestując w odnawialne źródła energii budujesz wizerunek zarządzającego w sposób odpowiedzialny ekologicznie, ekonomicznie i społecznie względem mieszkańców i lokalnego biznesu.

Przygotujemy strategię dla Twojego samorządu, która uwzględni indywidualne możliwości i określi kierunek działania w ramach rozwoju transformacji energetycznej i aktywizacji gospodarczej.

Korzyści dla samorządów:

 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Dodatkowe wpływy z podatków
 • Rozwój i wzmocnienie lokalnej gospodarki
 • Tworzenie nowych miejsc pracy

Przedsiębiorstwa

Zabezpiecz swój biznes przed destabilizacją energetyczną i rosnącymi cenami energii. Dzięki inwestowaniu w rozwiązania eko-energetyczne osiągniesz niezależność, ale i dodatkowe źródło dochodu.

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, magazyny energii, elektromobilność – to narzędzia, które wzmocnią Twoją konkurencyjność na rynku.

Korzyści dla biznesu:

 • Niezależność energetyczna
 • Niższe koszta prowadzenia przedsiębiorstwa / produkcji
 • Niezależność od rosnących cen energii
 • Budowanie wizerunku firmy zarządzającej w sposób odpowiedzialny ekologicznie

Właściciele gruntów

Jeśli dysponujesz lub zarządzasz gruntem, możesz na nim regularnie zarabiać inwestując w budowę farmy fotowoltaicznej i wiatrowej. Wykonamy bezpłatne analizy Twoich terenów, a następnie przeprowadzimy Cię przez cały proces przygotowywania dokumentacji, uzyskiwania decyzji administracyjnych i wreszcie – budowy i uruchomienia.

Korzyści dla inwestora:

 • Gwarancja dodatkowego dochodu przez 30 lat
 • Wpływ z inwestycji już na etapie podpisania umowy dzierżawy
 • Korzystne zagospodarowanie nieużytków rolnych
Córka z tatą pole farma wiatrowa

Chcemy tworzyć z Tobą „Energię Przyszłości”.

Jeśli rozważasz inwestycję w obszarze odnawialnych źródeł energii, skontaktuj się z nami. Zapewniamy Cię, że uzyskasz nasze pełne wsparcie.