Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookies

Administratorem witryny internetowej jest Lafrentz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035454, NIP 7831004441.

Niniejszy dokument Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z witryny oraz wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej.

W witrynie możesz znaleźć informacje odnoszące się do aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez LafEnergy, możesz zapoznawać się z opisem naszych usług, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje (newsletter) oraz oferty.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lafrentz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań, z którą możesz kontaktować się przez adres e-mail: office@lafenergy.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, nawiązania kontaktu, realizacji i wykonania umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego (newsletter).

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

– udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z formularza kontaktowego
art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– kontaktowanie się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem i realizacją usług lub podejmowaniem czynności mogących prowadzić do zawarcia umowy
art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– przekazania Tobie oferty handlowej i przeprowadzenia usług marketingu bezpośredniego (newsletter)
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonych celów wskazanych powyżej, dla których zostały przekazane lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat od zakończenia kontaktu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w przypadkach przewidzianych przepisami praw, uprawnienie do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa przysługuje Tobie uprawnienie do zgłoszenie sprzeciwu w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Sprzeciw należy kierować na adres e – mailowy Administratora:  office@lafenergy.pl

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, choć wymagane do realizacji celów wskazanych w pkt I ust. 2 powyżej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest naszym partnerom świadczącym usługi i wspierającym nas w prowadzonej działalności w zakresie: IT (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Informujemy, że Administrator nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Witryna lafenergy.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania witryny lafenergy.pl lub takie pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z witryny, ale ułatwiają korzystanie z nich.

Gromadzone przez nas informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Lafrentz Polska stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

Zgoda na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies wyrażona zostaje za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Pliki cookies na naszej witrynie wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Informacje zbierane i generowane przez pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika, a w wyniku wykorzystywania plików Cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika. Cookies używane przez Spółkę są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.