Aktualności

LafEnergy partner Forum Miasteczek Polskich

Lafrentz Energy Złotym Partnerem 3. Forum Miasteczek Polskich

Lafrentz Energy Złotym Partnerem 3. Forum Miasteczek Polskich 1487 1420 lafenergy

W dniach 20-21.09.2023 r. braliśmy udział w 3. Forum Miasteczek Polskich odbywającym się w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Wydarzenie zrzeszające przedstawicieli ponad 250 samorządów jest platformą do wymiany opinii na temat aktualnych wyzwań w zakresie zarządzania małymi i średnimi miastami.

Jako Lafrentz Energy mieliśmy możliwość zaprezentować swoje usługi przy stoisku, a także podzielić się wiedzą na temat transformacji i rozwoju energetyki odnawialnej, która znajduje się w ścisłym centrum dyskusji wśród samorządowców. Byliśmy patronem panelu tematycznego „Transformacja energetyczna OZE szansą dla JST w procesie pozyskiwania inwestorów”, gdzie debatowaliśmy w gronie ekspertów w dziedzinie energetyki i zarządzaniu samorządem.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.forummiasteczek.pl

 

LafEnergy & Nexus Consultants

100 MW H2 – projekt wodorowy Lafrentz Energy i Nexus Consultants

100 MW H2 – projekt wodorowy Lafrentz Energy i Nexus Consultants 1200 1200 lafenergy

Z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy jako udziałowiec do spółki 100 MW H2, gdzie wraz z naszym partnerem firmą Nexus Consultants będziemy realizować szereg projektów w transformacji energetycznej oraz wodorowej.

Projekt „100 MW H2” zakłada współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem MŚP w przygotowaniu i budowie 100 elektrolizerów o mocy do 1 MW, przeznaczonych do produkcji zielonego wodoru z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (m.in. farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, biogazu). Celem pierwszego etapu przedsięwzięcia jest wytypowanie 100 gmin i JST do projektu. Pozwoli to na optymalizację kosztów, jak również wesprze rozwój lokalnego ekosystemu gospodarczego.

„Współpraca z Nexus Consultants to kolejny znaczący krok grupy Lafrentz w kierunku transformacji energetycznej oraz zbliżającej się rewolucji wodorowej.”zaznacza Gabriel Kobierski, Prezes Zarządu LafEnergy Sp. z o.o.

Na zdjęciu: Pan Gabriel Kobierski – Prezes LafEnergy Sp. z o.o. i Pan Tomasz Pec – Prezes Nexus Consultants Sp. z o.o.

LafEnergy & Nexus Consultants

PSEW Konferencja Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Lafrentz Energy na Konferencji PSEW

Lafrentz Energy na Konferencji PSEW 2040 1148 lafenergy
W dniach 20-22.06.2023 r. mieliśmy przyjemność wziąć udział w jednym z najważniejszych wydarzeń branży OZE i energetyki wiatrowej – „Konferencji PSEW” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Liczby mówią same za siebie: 1500 uczestników, 100 prelegentów, 650 podmiotów, reprezentantów 35. krajów, 100 partnerów, sponsorów i wystawców.

Konferencja PSEW to imponująca ilość merytorycznych prelekcji i debat na temat aktualnego stanu branży wiatrowej i perspektyw jej dalszego rozwoju. Dyskutowano m.in. na temat aktualnego statusu procesu wdrażania energetyki wiatrowej, jak również sposobów odblokowania potencjału lądowej energetyki wiatrowej. Inne istotne poruszane wątki dotyczyły wykorzystania energetyki wiatrowej do produkcji zielonego wodoru oraz wyzwań sieciowych w kontekście stosowania cable pooling

Dla Lafrentz Energy był to także czas owocnych spotkań z obecnymi Partnerami i rozpoczęcie współpracy z nowymi. O efektach będziemy z pewnością sukcesywnie informować.

Strona organizatora https://konferencjapsew.pl/

 

Lafrentz Energy na Forum H2Poland

Lafrentz Energy na Forum H2Poland 2560 1954 lafenergy

W dniach 16-17.05.2023 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w H2POLAND – Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Tematem przewodnim był wodór, czyli paliwo, które zrewolucjonizuje rynek energetyczny m.in. z uwagi na szerokie zastosowanie w mobilności, ogrzewaniu i przemyśle. To co istotne dla nas jako Lafrentz Energy to, że produkcja wodoru pozwoli na jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii. Pozyskiwanie wodoru z energii wygenerowanej przez turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne to doskonały sposób na zwiększenie wydajności farm i magazynowanie nadwyżek.

Rozwój gospodarki wodorowej to niewątpliwie jeden z kluczowych kierunków w ramach trwającej transformacji energetycznej i ograniczania globalnych zmian klimatu. Aby proces mógł przyspieszyć konieczna jest nieustanna edukacja społeczeństwa, współpraca międzysektorowa i jak najszybsze wprowadzenie regulacji prawnych. Cieszymy się, że organizatorzy #H2Poland stworzyli miejsce do dyskusji w tych obszarach i że mieliśmy okazję być jednym z uczestników.

Strona organizatora https://h2poland.com.pl/pl/

Lafrentz Energy na Solar Energy Expo

Lafrentz Energy na Solar Energy Expo 2048 1365 lafenergy

W dniach 17-19 stycznia 2023 r. odbyły się po raz pierwszy Targi Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii Solar Energy Expo 2023, w których uczestniczył Zespół Lafrentz Energy.

Wśród wystawców znaleźli się producenci, dostawcy, dystrybutorzy i usługodawcy produktów i rozwiązań z zakresu technologii zeroemisyjnych: solarnych, wiatrowych, wodnych, geotermalnych oraz biomasy. Zainteresowane targami były również różne instytuty certyfikacyjne i badawczo-rozwojowe oraz firmy pracujące w obszarze elektromobilności. Większość paneli dyskusyjnych oraz prelekcji poświęcona była problemowi magazynowania energii. Mieliśmy szansę wysłuchać wystąpień ekspertów z branży i nawiązać cenne kontakty. Targi branżowe to idealna okazja do integracji sektora.

Była to również okazja do spotkania się z największymi producentami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Rynek OZE jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów, dlatego uczestnicząc w targach, mieliśmy szansę poznać innowacje z branży – w zakresie technologii, produkcji oraz usług świadczonych dla różnych podmiotów związanych z rynkiem OZE.

Więcej informacji na stronie organizatora https://solarenergyexpo.com/

 

Lafrentz Energy na kongresie Local Trends

Lafrentz Energy na kongresie Local Trends 1080 1080 lafenergy

W dniach 17-18 października 2023 r. w Centrum Kongresowym MTP w Poznaniu odbył się kongres Local Trends. To projekt zainicjowany przez Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego. Jego celem jest inicjowanie merytorycznej i konstruktywnej dyskusji o rozwoju polskiego samorządu i kraju.

Jednym z wiodących tematów forum była konieczność wprowadzenia zmian w zakresie energetyki, wymuszonych obecną sytuacją na rynku (ceny energii, brak węgla, wojna w Ukrainie, dyrektywy unijne). Udział w wydarzeniu pozwolił nam zapoznać się z potrzebami samorządowców odnośnie transformacji energetycznej. Jesteśmy gotowi wesprzeć JST w tym procesie. Posiadamy niezbędną wiedzę, środki oraz kadrę, aby osiągnąć ustalony cel i, co najważniejsze, jesteśmy mocno zorientowani i zmotywowani na likwidację śladu węglowego, uzyskanie niezależności energetycznej i poprawę jakości powietrza, którym oddychamy.

Więcej informacji na stronie organizatora https://localtrends.pl/

 

Lafrentz Energy w Wielkiej Brytanii

Lafrentz Energy w Wielkiej Brytanii 1600 1200 admin

W ramach naszego członkostwa w Wielkopolskim Klastrze Wodorowym, w dniach 11-12 października 2022 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii. Delegacja pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego – członka zarządu województwa wielkopolskiego i przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, złożona była z przedstawicieli firm aktywnie uczestniczących w przygotowaniach do transformacji wodorowej. Lafrentz Energy reprezentował prezes zarządu Gabriel Kobierski. Pozostali uczestnicy to przedstawiciele firm PHU „Trans-Kol ” Zenon Sobczak, Virtud, Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych Energotherm, DTJ oraz Sevencomp Marcin Indrzejczak.

Zgodnie z programem wizyty delegaci zapoznali się z działalnością centrum naukowo badawczego Manchester Fuel Cell Innovation Centre (MFCIC) przy Manchester Metropolitan University. Centrum od wielu lat współpracuje z biznesem, przemysłem oraz samorządem w celu wdrożenia regionalnej strategii wodorowej dla aglomeracji Greater Manchester. Podczas zwiedzania laboratorium ogniw paliwowych polski zespół wymienił doświadczenia z brytyjskimi naukowcami, do których należeli m.in. dyrektor MFCIC Amer Gaffar, prof. Peter Kelly, prof. Bamidele Adebisi oraz dr Justyna Kulczyk-Małecka.

Uczestnicy obejrzeli także Hydrogen Home w okolicy Newcastle – to należące do Northern Gas Networks osiedle domów modułowych, służące do testowania rozwiązań i technologii wodorowych w mieszkalnictwie. W modelowych domach używane są wodorowe kuchenki, piecyki i bojlery.

Wizyta pozwoliła na spojrzenie na technologię wodorową z perspektywy kraju mocno zaawansowanym w rozwoju technologii wodorowej. Była to doskonała okazja do rozmów z naukowcami i zapoznania się z wynikami ich doświadczeń. Poznaliśmy zarówno korzyści płynące z tej technologii, jak i obszary, które wymagają szczególnej uważności.

Dziękujemy H2Wielkopolska za możliwość uczestnictwa w tym projekcie.

Udział w wizycie został zrealizowany w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Więcej o projekcie: https://h2wielkopolska.pl/